УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ВЕБ-САЙТОМ

1. Загальні положення
1.1. Merezha – це веб-ресурс, створений для акумулювання профілів експертів з питань розвитку бізнесу, для подальшого залучення таких експертів представниками малого та середнього бізнесу і вирішення за допомогою експертів проблем бізнесу шляхом отримання цільових консультацій з профільних для експертів напрямів.
1.2. Реєструючись на веб-сайті https://www.merezha.com.ua/ (далі – «Сайт») користувач підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами користування Сайтом.
1.3. Сайт знаходиться у вільному доступі в мережі Інтернет і доступний для перегляду будь-якою особою.
1.4. Ознайомитися з умовами користування Сайтом користувач може за посиланням: https://www.merezha.com.ua/terms.
1.5. Користувач не має права користуватися Сайтом, якщо він не прийняв умови користування Сайтом та не досяг встановленою законодавством України, зокрема Цивільним кодексом України, дієздатності, необхідного для усвідомлення своїх дій та їх наслідків.
1.6. Користуючись Сайтом користувач виражає свою згоду з умовами користування Сайтом.
2. Користувачі сайту
2.1. Користувач сайту може виконувати ролі відвідувача, експерта і представника бізнесу.
2.2. Відвідувачем Сайту може бути будь-яка фізична особа, яка зайшла на Сайт і переглянула принаймні одну сторінку Сайту.
2.3. Відвідувач, який зареєструвався на Сайті має право виступати експертом і представником бізнесу.
2.4. Експерт для цілей Сайту – це фізична особа, яка володіє знаннями в сфері розвитку бізнесу, зареєстрована на Сайті як експерт. Експертом на Сайті може бути резидент України, який досяг 18-ті років та має досвід в сфері розвитку бізнесу.
2.5. Експерт на Сайті має право:
 • - розміщувати інформацію про теми та галузі своєї експертизи;
 • - розміщувати відомості на підтвердження своєї експертизи, як то кейси, впроваджені для представників бізнесу, послуги, надані бізнесу, досвід та ін.;
 • - розміщувати інформацію про події, лекції, воркшопи та будь-які заходи, в яких експерт бере участь або які проводить якщо вони є релевантні до галузі його експертизи та є потенційно корисними для представників бізнесу;
 • - розміщувати зображення та відео-презентацію себе як експерта;
 • - отримувати запити від представників бізнесу з питань своєї експертизи;
 • - надавати консультації представникам бізнесу з питань своєї експертизи.
2.6. Представник бізнесу – це фізична особа, яка є резидентом України, досягла 18-ти років і зареєструвалася на Сайті як представник бізнесу. Під бізнесом для цілей Сайту мається на увазі мале та середнє підприємництво, відповідно до законодавства України.
2.7. Представник бізнесу має право:
 • - здійснювати пошук експертів за актуальними бізнес задачами;
 • - переглядати відео-презентації експертів;
 • - переглядати профілі експертів і інформацію, викладену експертами на підтвердження своєї експертизи;
 • - відправляти експерту запити;
 • - зберігати посилання на профіль експерта в особистому кабінеті;
 • - отримувати професійні консультації від експертів з питань розвитку бізнесу.
2.8. Відвідувач Сайту може бути зареєстрований одночасно і як Експерт і як Представник бізнесу та може і надавати послуги іншому бізнесу в рамках своєї експертизи отримувати послуги інших експертів для потреб власного бізнесу.
2.9. Адміністрація Сайту має право в будь-який момент видаляти профілі експертів, представників бізнесу та будь-яку інформацію користувачів, залишену ними на Сайт, без попередження користувачів та без пояснення причин такого видалення інформації, якщо Адміністрація Сайту вважає, що така інформація не відповідає цілям Сайту, законодавству України, правилам ділової етики та з будь-яких інших без винятків причин.
3. Розміщення матеріалів та інформації
3.1. Розміщуючи будь-яку інформацію та/або матеріали на Сайті, користувач гарантує, що є власником та/або правомірним володільцем такої інформації, матеріалів.
3.2. При розміщенні інформації на Сайті не допускається плагіат, копіювання чужих матеріалів без зазначення автора, неправомірне використання чужих об’єктів інтелектуальної власності, в тому числі товарних знаків, графічних, текстових, фото, відео матеріалів та будь яких інших матеріалів, якщо таке використання здійснюється з порушенням прав третіх осіб
3.3. Користувач самостійно несе повний обсяг відповідальності за інформацію та матеріали, які він зазначає в своєму профілі на Сайті та/або викладає на Сайті від свого імені. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за такі матеріали, проте залишає за собою право видалити будь яку інформацію, яка на думку Адміністрації Сайту порушує права третіх осіб.
3.4. Адміністрація Сайту забороняє користувачам недобросовісне використання захищених авторським правом матеріалів, так само, як і ліцензованих матеріалів, створених третіми особами або таких, що перебувають у власності осіб.
3.5. Вимоги до оприлюднених користувачем на Сайті матеріалів:
 • - матеріали можуть містити зображення лише тих фізичних осіб, які дали користувачу згоду на використання своїх зображень або самого користувача;
 • - матеріали повинні не порушувати правила суспільної моралі, не порушувати норми чинного законодавства України а також не можуть містити комерційних пропозицій будь якого змісту, що не відповідають цілям Сайту та потенційним запитам представників бізнесу;
 • - матеріали не повинні містити зображень, висловлювань, та іншої інформації яка може сприйматись як образлива, провокаційна, принизлива або неввічлива щодо будь-яких груп людей, окремих особистостей або інституцій;
 • - матеріали повинні бути оригінальними за змістом, створеними користувачем і не можуть мати в собі жодних елементів, захищених копірайтом, що належить третім особам, або таких, що якось інакше є суб’єктом інтелектуальної власності чи права власності третіх осіб, включно з правом на недоторканність приватного життя і правом на публічне використання того чи іншого матеріалу (за винятком того, що прямо письмово дозволено користувачу такими третіми особами).
4. Персональні дані
4.1. Адміністрація має право збирати і зберігати персональні дані профілів користувачів, які користувачі надають при реєстрації та введенні на Сайті будь-якої інформації про себе.
4.2. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Адміністрація Сайту гарантує належне поводження з персональними даними користувачі і зобов’язується використовувати їх лише для цілей даного Сайту та для дослідницьких, статистичних, соціологічних та інших некомерційних цілей.
4.3. Адміністрація Сайту зобов’язується не використовувати бази даних користувачів Сайту з прямою комерційною метою, а саме, для агресивної реклами товарів, послуг, спаму на інших недопустимих цілей, які не відповідають меті Сайту.
4.4. Користуючись Сайтом та оприлюднюючи на ньому будь-яку інформацію, Користувач тим самим підтверджує свою добровільну згоду на використання наданої ним інформації Адміністрацією Сайту, компанією-розробником Сайту з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (у т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безкоштовне використання його імені (псевдоніму), прізвища, фотографії, файлів та матеріалів, доданих Користувачем на Сайт або інших матеріалів/інформації про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені, фотографії) в засобах масової інформації (ЗМІ), будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень, коментарів (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання з метою привернення уваги до Сайту, діяльності партнерів Сайту та розробника Сайту.
4.5. Використання інформації, зазначеної в пункті 4.4. цих Умов жодним чином не відшкодовуватиметься Адміністрацією Сайту/ та/або будь-якою третьою особою. Користувач може відкликати свою згоду на використання своїх даних з зазначеною метою виключно письмовим зверненням на адресу support@merezha.com.ua.
5. Умови конфіденційності
5.1. Адміністрація Сайту гарантує, що вживає усіх можливих адміністративних та технічних заходів, щоб запобігти витоку конфіденційної персональної інформації користувачів Сайту.
5.2. Адміністрація Сайту не передає конфіденційну інформацію користувачів жодним сумнівним партнерам, контрагентам та будь-яким іншим особам, якщо це суперечить цілям Сайту.
5.3. Якщо Користувач бажає звернутися до Адміністрації Сайту з запитом про видалення конфіденційної інформації про цього, він має право надіслати такий запит на електронну адресу: support@merezha.com.ua. Адміністрація Сайту зобов’язана розглянути такий запит і надіслати користувачеві відповідь протягом 30-ти календарних днів з моменту отримання такого запиту.
6. Заключні положення:
6.1. Адміністрація Сайту діє відповідно до законодавства України. Усі спори, претензії, пов’язані з діяльністю Сайту розглядаються в рамках законодавства України.
6.2. Адміністрація Сайту не несе відповідальність за консультації, надані Експертами та їх вплив на бізнес представників бізнесу. Якщо користувач Сайту вважає діяльність іншого користувача Сайту неправомірною, такою що суперечить законодавству України та має негативний вплив на бізнес і економіку України, такий користувач може надіслати свою скаргу на недобросовісного користувача на електронну адресу: support@merezha.com.ua. Адміністрація Сайту зобов’язана розглянути такий запит і надіслати користувачеві відповідь протягом 30-ти календарних днів з моменту отримання такого запиту.
6.4. Адміністрація Сайту має право в будь-який момент в односторонньому порядку вносити зміни в умови користування Сайтом. При цьому оновлені правила користування Сайтом мають вступають в силу з моменту їх оприлюднення на посиланням: https://www.merezha.com.ua/terms.